3 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31739

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: