2 Şubat 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31738

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: