1 Şubat 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31737

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir İli Bandırma Belediye Başkanlığından: