31 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31736

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: