28 Ocak 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31733

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİNİN 10 (ON) YIL MÜDDETLE İŞLETME HAKKI İLE BİRLİKTE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:

 

TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAF EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliğinden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden (Çınar ve Gökpınar Milli Emlak Müdürlükleri):

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Yozgat İl Encümeni Başkanlığından: