27 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31732

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: