20 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31725

YARGI İLÂNLARI

Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: