19 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31724

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: