19 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31724

YARGI İLÂNLARI

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: