14 Ocak 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31719

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: