12 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31717

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: