11 Ocak 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31716

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Antalya İli Kumluca Belediye Başkanlığından:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: