9 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31714

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapım Teknolojileri ve Laboratuvar Daire Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: