6 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31711

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: