6 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31711

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: