5 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31710

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: