3 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31708

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odasından:

 

İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından:

 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: