31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706 (7. Mükerrer)

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: