28 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31703

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:

 

VAKUM POMPASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

1 ADET 3D LAPAROSKOPİ SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

 

1 ADET MİNİ VE MİNYATÜR PERKÜTAN NEFROSKOPİ İLE 1 ADET UV/VİS-NİR SPEKTROFOTOMETRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale İli Lapseki Belediye Başkanlığından: