28 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31703

YARGI İLÂNLARI

Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: