24 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31699

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: