23 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31698

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: