23 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31698

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

SİEM SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

AĞ ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ LİSANS ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Diyarbakır İli Bağlar Belediye Başkanlığından:

 

İPTAL İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: