22 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31697

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Burdur İli Karamanlı Belediye Başkanlığından:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: