19 Aralık 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31694

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığından:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: