16 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31691

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yüksek Öğretim Kurumları Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sahil Güvenlik Komutanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: