16 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31691

YARGI İLÂNLARI

Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: