13 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31688

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: