12 Aralık 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31687

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

MUHTELİF TİP VE ÖZELLİKLERDE SÜRGÜLÜ VENTİL ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

6-9 TON EİMCO ENDÜVİ TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

KÖMÜR SEVKİ VE KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

 

KATLI OTOPARK İHALE İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: