11 Aralık 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31686

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: