8 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31683

YARGI İLÂNLARI

Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Antalya 33. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: