7 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31682

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: