30 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31675

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: