30 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31675

YARGI İLÂNLARI

Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden:

 

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:

 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinden: