29 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31674

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: