29 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31674

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

200.000 ADET BUPROPİON HCL 150 MG YAŞ SALINIMLI TABLET SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

7 KISIM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

 

TAŞINMAZIN YAPIM KARŞILIĞI KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sinop İli Boyabat Belediye Başkanlığından: