26 Kasım 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31671

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: