23 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31668

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: