21 Kasım 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31666

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: