20 Kasım 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31665

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: