16 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31661

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Burdur İli Karamanlı Belediye Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: