12 Kasım 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31657

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’den:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: