10 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31655

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Niğde İli Bahçeli Belediye Başkanlığından:

 

Tokat İli Gürçeşme Belediye Başkanlığından:

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: