9 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31654

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: