5 Kasım 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31650

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: