3 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31648

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: