31 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31645

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

BETON KARIŞTIRICI VE PÜSKÜRTME MAKİNESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: