30 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31644

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: