29 Ekim 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31643

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

 

Diyanet İşleri Başkanlığından:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: