29 Ekim 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31643

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

YATIRIMCILARA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: